Aasa

Aasa půjčka je nebankovním úvěrem, který je poskytován online. K tomu, abyste na úvěr ve výši od 20.000 Kč do 50.000 Kč mohli dosáhnout, je zapotřebí splnit několik kritérií. Vzhledem k tomu, že jde o nebankovní půjčku, není zapotřebí splnit tak přísná kritéria, jaká jsou běžně po klientech vyžadována od bank. Díky tomu je Aasa půjčka daleko dostupnější.

Pro koho je určena

Na Aasa půjčku dosáhnete ve chvíli, kdy máte stálý příjem v dostatečné výši. Vzhledem k tomu, že splátky půjčky probíhají v pravidelných měsíčních intervalech, je nutné mít jistotu, že budete na splátky této půjčky mít dostatek peněz.

Kromě výše uvedené podmínky stálého příjmu musíte spadat také do příslušné věkové kategorie. Půjčky Aasa jsou poskytovány osobám, které jsou ve věku od 20 do 65 let. Musíte být plně způsobilí k právním úkonům.

Půjčka Aasa je určena pouze osobám s trvalým pobytem na území České republiky. Nesmíte mít žádné závazky po splatnosti.

Parametry

  • Výše půjčky 20.000 Kč – 50.000 Kč
  • Doba splatnosti 6 – 36 měsíců
  • Úroková sazba 9% p.a.
  • Poplatek za poskytnutí půjčky 1.900 Kč
  • Administrativní poplatek 70 Kč/měsíc

Výhody

  • Žádost online
  • Peníze na bankovní účet
  • Flexibilní přístup

Postup při žádosti

O Aasa půjčku žádáte online. Nejprve vyplníte formulář žádosti. V něm uvedete osobní a kontaktní údaje, výši příjmů a jejich zdroj, dále pak ještě několik základních informací.

Po odeslání žádosti budete kontaktováni prostřednictvím emailu, případně také telefonicky. Zde může dojít k ověření vámi uvedených skutečností.

Pokud je půjčka předběžně schválena, budete možná ještě vyzváni k doložení nezbytných dokumentů a způsobu jejich doručení. Může se jednat o potvrzení o příjmu, zaslání výpisů z bankovního účtu a další dokumenty, které jsou potřebné ke zjištění vaší bonity.

Ještě před tím, než dojde k podpisu smlouvy o půjčce, bude vám emailem zaslána, abyste si ji mohli důkladně prostudovat a zkontrolovat. Spolu s tímto návrhem dostanete také návrh splátkového kalendáře.

Dalším krokem je zaslání ověřovacího poplatku ve výši 1 Kč na účet společnosti, která Aasa půjčku poskytuje. Tento krok slouží k ověření aktivnosti vašeho bankovního účtu a vaší identifikaci. V případě neschválení půjčky vám tento poplatek nebude navrácen.

Smlouvu k podpisu vám domů přiveze kurýr. Po jejím podepsání, zaplacení ověřovacího poplatku a obdržení kopie občanského průkazu bude žádost o úvěr schválen a částka vyplacena na váš bankovní účet. Splátkový kalendář vám společnost následně pošle na email.

Za poskytnutí půjčky je vyžadován poplatek 1.900 Kč. Zároveň je potřeba počítat s tím, že každý měsíc je vyžadován administrativní poplatek ve výši 70 Kč, který je spojen se správou půjčky.

Splátky

Aasa půjčka se splácí v měsíčních intervalech. Doba splatnosti je od 6 do 36 měsíců a je uvedena ve smlouvě o půjčce. Při půjčce je vyhotoven splátkový kalendář, díky němuž máte lepší přehled o tom, jak dlouho a v jakých termínech budete půjčku splácet. Tento splátkový kalendář vám přijde emailem poté, co dojde ke schválení půjčky a vyplacení peněz.

O společnosti

Půjčku poskytuje společnost Aasa Czech a.s. Ta je součástí nadnárodní společnosti Aasa Global, jež má sídlo v Estonsku. Firma působí kromě České republiky tak v pobaltských zemích a ve Skandinávii.