Kredito24

Mikropůjčka Kredito24.cz je již několik let dostupná všem z vás, kteří potřebují rychle a bez zbytečných administrativních úkonů půjčit peníze na několik dní či týdnů. Jedná se o půjčku, která je ideální například ve chvíli, kdy vám těsně před výplatou nezbývá dost peněz a potřebujete zaplatit složenky, nájem, případně máte jiné neodbytné výdaje. Vzhledem k online formě je vyřízení této půjčky velmi jednoduché, pohodlné a především rychlé. Samotná žádost a proces schvalování jsou otázkou několika desítek minut.

Pro koho je určena

Půjčka od Kredito24.cz je určena všem plnoletým osobám, které jsou občany České republiky a mají zde trvalý pobyt. Pro úspěšné vyřízení žádosti je nutné disponovat platným občanským průkazem, údaje z něj budete potřebovat při vyplňování žádosti o půjčku. Dále musíte mít mobilní telefon s aktivním číslem a email. Na mail a telefon vám budou zasílány informace o schválení půjčky, případně prodloužení.

Parametry

  • Výše půjčky 1.000 – 12.500 Kč (první půjčka do 4.500 Kč)
  • Doba splatnosti 1 – 30 dní
  • Převod peněz na bankovní účet

Výhody

  • Rychlé vyřízení do 15 minut
  • Online forma sjednávání
  • Možnost prodloužení půjčky

Postup při žádosti

Jak postupovat? Je rozdíl, zda o půjčku žádáte poprvé, nebo jste ji už využili v minulosti.

Nový klient

Pokud  o Kredito24 půjčku žádáte poprvé, je postup takový, že si nejprve zvolíte výši půjčky a také dobu splatnosti. Výše půjčky je při první žádosti limitována do výše 4.500 Kč, doba splatnosti pak činí 1 – 30 dní.

Po zvolení výše uvedených parametrů přejdete do sekce, kdy vyplníte online formulář. V něm zadáte nezbytné údaje o vaší osobě a také kontaktní údaje. Veškeré informace je potřeba sdělit pravdivě, dochází k jejich kontrole. Společnost Kredito24 vyžaduje při žádosti o půjčku zaslání oskenovaného OP a potvrzení o příjmu.

Dalším krokem je zaslání ověřovacího poplatku ve výši 1 Kč. Ten zašlete ze svého bankovního účtu na některý z bankovních účtů společnosti Kredito24.cz. Slouží k ověření toho, že jste skutečně majitelem účtu.

Poté, co dojde k připsání ověřovacího poplatku na účet společnosti Kredito24.cz, dojde k posouzení žádosti. Je-li půjčka schválena, jsou peníze bezprostředně poté odesílány na váš účet. Pokud máte účet u stejné banky jako Kredito24, bude mít peníze k dispozici do několika minut. Pakliže ne, očekávejte je následující pracovní den, připsání v tomto případě závisí na rychlosti zpracování příkazu vaším bankovním ústavem.

Stálý klient

Pokud patříte ke stálým klientům, to znamená, že jste půjčku Kredito24 využili již někdy v minulosti, můžete čerpat půjčku postupně až do výše 12.500 Kč.

Půjčka je vyřízena rychleji, neboť již nemusíte znovu platit ověřovací poplatek. Podmínkou pro sjednání opakované půjčky Kredito24 je to, že musíte mít splacenou předchozí půjčku. Vždy je možné mít u společnosti pouze jednu půjčku, nikoliv několik najednou.

Pokud výše vašich půjček během jednoho kalendářního roku převyšuje 5.000 Kč, bude nutné podepsat rámcovou smlouvu o půjčce. Tuto podmínku stanovuje zákon.

Splátky

Splatnost Kredito24 půjčky je stanovena na dobu od 1 do 30 dní. Dobu splatnosti si sami zvolíte ve chvíli, kdy o půjčku žádáte. Splátka probíhá jednorázově na jeden z účtů společnosti.

Je potřeba, aby byla připsána nejpozději v den splatnosti. Provést ji můžete bezhotovostně příkazem ze svého účtu, případně vložením na bankovní přepážce. Vždy je nutné kromě správného číslaa bankovního účtu uvést také příslušný variabilní symbol tak, aby došlo ke správnému přirazení platby k vaší půjčce.

Dobu splatnosti lze v případě potřeby prodloužit, a to ještě před vypršením původní lhůty splatnosti. Prodloužení půjčky se provádí telefonicky.

O společnosti

Společnost Kredito24.cz je českoněmeckou firmou, která se specializuje na krátkodobé půjčky. Řídí se striktními pravidly a zásadami tak, aby byla věrohodná. Její půjčky online se dají označit za spolehlivé a bezpečné.